ALGEMENE VOORWAARDEN GOOFYSCORNER.NL

Goofyscorner.nl is overgenomen in 2015. Goofyscorner.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 63.096.552

Eventuele correspondentie kunt u richten aan:

Goofyscorner.nl
Verlengde Maanderweg 160
6713 LN Ede

Privacy statement

Goofyscorner.nl gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Goofyscorner houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@goofyscorner.nl

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Behandeling persoonsgegevens

De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. Goofyscorner.nl verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

Op het moment dat u zich aanmeld wordt gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u dit vakje niet af zult u de nieuwsbrief ontvangen tot een eventuele afmelding. Afmelden doet u via de ’mijn account’ op onze website. Goofyscorner.nl verstuurt nooit zogenaamde ’spam’ (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door Goofyscorner.nl dan kunt u terecht op ons algemeen e-mail adres (info@goofyscorner.nl).

Klachtenafhandeling

Heeft u een klacht of opbouwend kritiek? U kunt klachten of opbouwende kritiek melden op info@goofyscorner.nl. Elke klacht wordt door ons behandeld.

 

Cookies

Goofyscorner gebruikt een techniek genaamd ‘Cookies’ om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat Goofyscorner.nl gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ‘onthouden’ welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Goofyscorner.nl Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

 

Correctheid van prijzen

Hoewel Goofycorner er alles aan doet dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op info@goofyscorner.nl. Wij zullen vervolgens zorgdragen voor een correctie ervan.

Aansprakelijkheid

Goofyscorner.nl doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Ifoods.nl accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website.

Goofyscorner.nl alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

Opgemaakt December 2015 te Ede